Stichting

Historische

Werkgroep Beijum
Binnenkort

Zoeken

Vogelvlucht

In vogelvlucht nam hij zijn publiek mee naar de ijstijd, toen de basis werd gelegd voor de vorming van het Noord-Nederlandse landschap. Dat is in hoge mate bepalend geweest voor het wel of niet voorkomen van allerlei dieren- en plantensoorten in onze omgeving.

KaartjeRiviergeulenGronings landschap na de laatste IJstijd

Doevendans strooide daarna met een duizelingwekkende reeks namen van vogelsoorten, plantengeslachten, vleermuizenfamilies of bodemgesteldheden. Toch was zijn boodschap voor iedereen helder en duidelijk: de flora en fauna in een gebied hebben alles te maken met de omstandigheden die er van nature zijn en met omstandigheden die door mensen zijn veroorzaakt. Dus klimaat en bodemgesteldheid aan de ene kant. En aan de andere kant verkeerswegen (gevaarlijke barrières voor dieren) of te goed geïsoleerde woningen (waar zeldzame vleermuizen niet kunnen nestelen).

apr. 2009 dagpauwoog in Beijummer BosNatuur in Beijum: dagpauwoog in het Beijummer Bos (Foto Nelleke van Vliet)

Tip van de meester om erachter te komen waar de omstandigheden van nature geschikt zijn: “Kijk op rommelige, niet-onderhouden plekken zoals verlaten industrieterreinen. Als dáár zomaar een orchidee groeit, dan weet je gewoon dat de omstandigheden daar van nature goed zijn.”

Maar de bioloog kan niet altijd op het eerste gezicht zien hoe het gesteld is met de natuur in een gebied, of hoe die zich ontwikkelt. Hier geldt: meten is weten. Doevendans: “Ik heb in mijn leven wel 50.000 vogels in handen gehad en geringd. De enige manier om erachter te komen hoe de vogeltrek verloopt en hoe de vogelstand zich ontwikkelt.”