Stichting

Historische

Werkgroep Beijum
Binnenkort

Zoeken

Vogelvlucht

Gert Kortekaas behandelde in vogelvlucht de nederzettingsgeschiedenis op de kwelderruggen, op de laaggelegen klei- en veengebieden langs de hoog en droog gelegen Hondsrug (waar de stad Groningen op is gebouwd).

 

KaartjeRiviergeulenZandondergrond en riviergeulen die na de laatste IJstijd de omgeving van Beijum kenmerkten

Kaartje MoerassenHetzelfde gebied vele eeuwen later, de eerste eeuw van onze jaartelling, bedekt onder een dikke laag klei en veen

Met een beamer liet hij talloze landkaarten zien, foto’s van opgravingen, foto’s van potscherven en reconstructies van prehistorische boerderijen.

Opgravingen Beijum 5Enkele archeologische vondsten uit Beijum

Boek

Alle bijzonderheden en afbeeldingen van archeologische vondsten zijn na te lezen in het boek ‘Boeren, burgers, Beijumers. Geschiedenis van de Groningse wijk Beijum’ (2e druk 2014). In dat boek heft Gert Kortekaas het tweede hoofdstuk geschreven: ‘Droge voeten houden: een archeologische zoektocht naar onbekend Beijum’.

Droge voeten

Ook in zijn lazing benadrukte Kortekaas het belang van het houden van droge voeten. Niet alleen om te kunnen wonen, maar vooral ook om landbouw te kunnen bedrijven. Beijum en omgeving was boerenland, zo simpel is dat. Kortekaas liet bijvoorbeeld zien dat er in de Middeleeuwen als gevolg van veenontginning bodemdaling plaatsvond. Zo erg dat er aan het einde van de Middeleeuwen en het begin van de Nieuwe Tijd zelfs een tijdje helemaal geen bewoning in Beijum mogelijk was.