Stichting

Historische

Werkgroep Beijum
Binnenkort

Zoeken

Groengebieden

In Lewenborg is de invulling van het groengebied grotendeels het werk geweest van de vermaarde tuinarchitect Louis Le Roy. Hij stond voor een stijl waarin de natuur zoveel mogelijk zijn eigen gang mocht gaan. Maar dat gebeurde wel in een wijk waarin het oorspronkelijk boerenlandschap verdween onder een dikke laag bouwzand.

 

Oud en nieuw

Beijum moest een dorpse uitstraling krijgen. Die dikke laag bouwzand kwam er hier niet. Aan de hand van talloze oude en nieuwe foto’s en topografische kaarten liet Ger Roosjen zien hoe belangrijke elementen van het landschap zichtbaar zijn gebleven. Zoals natuurlijk de oude Beijumerweg die nog steeds, nu als fietspad, van Noorderhoogebrug naar Zuidwolde loopt.

Zeker het stuk in de Groene Long ademt nog een plattelandssfeer.

1973 10 1 181973: Beijumerweg in het hart van Beijum

Beijumerweg 21 23Diezelfde Beijumerweg: nog steeds een groene oase

Maar ook de Zuidwending – eeuwenlang de grens tussen twee polders, tussen twee kerspels, tussen twee bisdommen (Utrecht en Münster), en tussen de gemeenten Bedum en Noorddijk – is er nog steeds: het zuidelijk stuk parallel aan de Beijumerweg

1976 10 261976: Beijumerweg in het hart van het oude gehucht

en in de wijk zelf als het centrale oost-westkanaal.

Beijum Zuidwending 1De Zuidwending, op de foto net opnieuw aangelegd, volgt nog het tracé van 1000 jaar geleden