Stichting

Historische

Werkgroep Beijum
5e Beijumlezing
Maandag 9 oktober 2017 in buurtcentrum De Kleihorn

Op maandag 9 oktober om 20.00 uur hield Max van den Berg een lezing in buurtcentrum De Kleihorn in Beijum. 
Het is de vijfde in een serie lezingen georganiseerd door de Historische Werkgroep Beijum. Eerdere lezingen werden gegeven door archivaris Jan van den Broek, archeoloog Gert Kortekaas, bioloog Jan Doevendans en landschapsarchitect Ger Roosjen.

Eerste sleutel

Max van den Berg heeft diverse openbare functies bekleed, onder andere die van Commissaris van de Koningin in Groningen en voorzitter van de Partij van de Arbeid. Landelijke bekendheid had hij daarvoor al gekregen, als jonge wethouder in het eerste linkse college van B&W in Groningen. Als wethouder van onder andere Volkshuisvesting was hij verantwoordelijk voor de totstandkoming van de nieuwe wijk Beijum. Hij wilde het ontwerp en de planning van Beijum anders, democratischer, aanpakken dan tot die tijd gebruikelijk was. In het 'Beijumboek' Boeren, burgers, Beijumers, het geschiedenisboek van Beijum uit 2012, worden zijn zienswijze en aanpak als volgt samengevat:

“De nieuwe wijk ontstaat niet aan de tekentafel van de deskundige, maar aan een vergadertafel waaraan allerlei maatschappelijke organisaties zitten. Van den Berg formeert daartoe het ‘Bouwteam Beijum’. De opzet en de werkwijze van dit team vertonen overeenkomsten met wat we later het poldermodel zijn gaan noemen.”

Welke politieke en maatschappelijke ideeën destijds een rol speelden, welke besluitvormingsprocessen er plaatsvonden, welke stedenbouwkundige visie er achter de bouw van Beijum schuilging: op deze en andere vragen zal Max van den Berg in zijn lezing ongetwijfeld uitgebreid ingaan.

De Historische Werkgroep Beijum wil met de serie lezingen de belangstelling voor de geschiedenis en actuele ontwikkelingen van Beijum en omgeving een impuls geven.