5e Beijumlezing
Maandag 9 oktober 2017 in buurtcentrum De Kleihorn

Op maandag 9 oktober om 20.00 uur zal Max van den Berg een lezing verzorgen in buurtcentrum 
De Kleihorn in Beijum
Het is de vijfde in een serie lezingen georganiseerd door de Historische Werkgroep Beijum. Eerdere 
lezingen werden gegeven door archivaris Jan van den Broek, archeoloog Gert Kortekaas, bioloog 
Jan Doevendans en landschapsarchitect Ger Roosjen.

maxvdberg78groot

Max van den Berg heeft diverse openbare functies bekleed, onder andere die van Commissaris van de Koningin in Groningen en voorzitter van de Partij van de Arbeid. Landelijke bekendheid had hij daarvoor al gekregen, als jonge wethouder in het eerste linkse college van B&W in Groningen. Als wethouder van onder andere Volkshuisvesting was hij verantwoordelijk voor de totstandkoming van de nieuwe wijk Beijum. Hij wilde het ontwerp en de planning van Beijum anders, democratischer, aanpakken dan tot die tijd gebruikelijk was. In het 'Beijumboek' Boeren, burgers, Beijumers, het geschiedenisboek van Beijum uit 2012, worden zijn zienswijze en aanpak als volgt samengevat:

“De nieuwe wijk ontstaat niet aan de tekentafel van de deskundige, maar aan een vergadertafel waaraan allerlei maatschappelijke organisaties zitten. Van den Berg formeert daartoe het ‘Bouwteam Beijum’. De opzet en de werkwijze van dit team vertonen overeenkomsten met wat we later het poldermodel zijn gaan noemen.”

Welke politieke en maatschappelijke ideeën destijds een rol speelden, welke besluitvormingsprocessen er plaatsvonden, welke stedenbouwkundige visie er achter de bouw van Beijum schuilging: op deze en andere vragen zal Max van den Berg in zijn lezing ongetwijfeld uitgebreid ingaan.

De Historische Werkgroep Beijum wil met de serie lezingen de belangstelling voor de geschiedenis en actuele ontwikkelingen van Beijum en omgeving een impuls geven.

Plaats: Buurtcentrum De Kleihorn, Fultsemaheerd 87, 9736 CT Groningen tel 050-5494820

Tijd: Maandagavond 9 oktober 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)

Het 'Beijumboek' zal ter plekke te koop zijn (herziene editie 2014).

Gratis entree.