Stichting

Historische

Werkgroep Beijum
Binnenkort

Zoeken

Op stap voor ‘Mijn Streek’

Zaterdag 15 oktober 2016 publiceerde het Dagblad van het Noorden een aflevering van ‘Mijn Streek’ van journalist Paul Straatsma over een wandeltocht in en om Beijum. Samen met de Historische Werkgroep Beijum verkende hij daarvoor de route. De Werkgroep heeft een historisch wandelboekje in voorbereiding in het kader van 40 jaar Beijum. Hieronder een kleine greep uit de plekken van die rondleiding.

Wie goed kijkt, kan op onderstaande foto nog veel herkennen van het oude landschap van Beijum dat vanaf 1977 werd volgebouwd.

Elba NHB 4026groot1973. Beijum in een nog landelijke omgeving. Onderaan het Van Starkenborghkanaal met de West-Indische buurt en daarboven de sportvelden waar nu de wijk Van Starkenborgh ligt. Net boven de bochtige bomenrij langs die sportvelden: boerderij Elba, in de Middeleeuwen de locatie van een steenhuis. Nu is daar de wijk De Hunze. Het groepje verspreide boerderijen bovenaan is het ‘centrum’ van het oude Beijum. Links bovenaan ligt Zuidwolde. Daaronder het Boterdiep en Noorderhoogebrug. Duidelijk te zien zijn de voorbereidingen om het het zuidelijke stuk Boterdiep naar het oosten te verleggen. Hier hebben tot de jaren '60 kalkovens gestaan.

 > Lees meer