Stichting

Historische

Werkgroep Beijum
Beijumboek

In 2012 verscheen de eerste druk van het geschiedenisboek van Beijum: ‘Boeren, burgers, Beijumers’ bij de toenmalige Uitgeverij Leander uit Beijum.
Het boek is bijna geheel door Beijumers zelf geschreven en behandelt de geschiedenis van Beijum vanaf de prehistorie tot en met de eerste bewoners van de nieuwe stadswijk.

Omdat de eerste druk in 2014 was uitverkocht, verscheen er dat jaar een hernieuwde uitgave. In die tweede druk zijn enkele correcties aangebracht, een paar extra illustraties opgenomen en het trefwoordenregister uitgebreid.

Boeren, burgers, Beijumers. Geschiedenis van de Groningse wijk Beijum. 236 pagina’s, illustraties, trefwoordenlijst, bronnen- en literatuurlijst. ISBN 978-94-91181-04-7. Prijs € 15,00

Het boek is te bestellen bij de Historische Werkgroep Beijum info @ beijum.nl.

Tijdens de halfjaarlijkse Beijumlezingen wordt het boek aangeboden voor de speciale prijs van € 10,00.