Stichting

Historische

Werkgroep Beijum
Binnenkort

Zoeken

(vervolg van Stichting Historische Werkgroep Beijum)

Wandelboekje

De Historische Werkgroep Beijum zit zelf ook niet stil, Samen met Woesthuis Media uit Beijum, maakt ze een wandelboekje. Daarin wordt een uitgebreide wandeling door Beijum en omgeving beschreven met op elke pagina een foto en uitleg van een historisch markant punt. De wandeling kan door bewoners of basisschoolgroepen ook in delen worden gelopen. Om het boekje te kunnen bekostigen is subsidie aangevraagd.

Wijkgeschiedenis

Ook ondersteunt de Werkgroep een subsidieaanvraag voor een boek over de geschiedenis van Beijum als stadswijk, als vervolg op het Beijumboek. Daar is het nu de tijd voor, omdat er nu nog mensen leven die alles hebben meegemaakt. Het Beijumboek behandelt de geschiedenis tot en met de eerste bewoners van de nieuwe stadswijk. Het tweede deel van het boek is thematisch ingericht. Het nieuwe boek beschijft de geschiedenis van de wijk zelf ook chronologisch. Over een dergelijk boek is reeds gesproken tijdens het maken van het Beijumboek. De beoogde auteur, professioneel historisch onderzoeker Gerben de Vries uit Beijum, heeft zich uitgebreid met deze wijkgeschiedenis beziggehouden.

* Ter gelegenheid van 25 en 30 jaar Beijum zijn indertijd de websites beijum25.nl en beijum30.nl gemaakt; beijum40.nl past mooi in dat rijtje.

Beijumboek:

Boeren, burgers, Beijumers
Geschiedenis van de Groningse wijk Beijum
2012, Uitgeverij Leander, Groningen
ISBN 978-94-91181-00-9
Eindredactie: Jaap van Leeuwen

De auteurs waren: Lammert Doedens, Jaap Ekhart, Johan Fehrmann, Erik Knollema, Willy Koolstra, Gert Kortekaas, Marleen van Leeuwen, Gerben de Vries en Egbert van der Werff. Op twee na toen allemaal Beijumers. Voor de archelogie en de Middeleeuwen is versterking van 'buiten'aangetrokken (Gert Kortekaas en Egbert van der Werff).

In 2014 verscheen een tweede druk (ISBN 978-94-91181-04-7) van 800 boeken omdat de eerste druk van 1600 op was. In de tweede druk zijn enkele correcties toegepast, het trefwoordenregister uitgebreid en enkele extra illustraties opgenomen. Van deze editie zijn nog exemplaren te koop bij de werkgroep bij lezingen en speciale gelegenheden. Ook te bestellen via info @ beijum.nl.

Hoewel de Beijumse Uitgeverij Leander eind 2016 is gestopt wegens pensionering van eigenaar Jaap van Leeuwen, is hij nog steeds actief in de Historische Werkgroep.