Stichting

Historische

Werkgroep Beijum
IMG 3465Jan van den Broek in de Kleihorn

Op 9 april 2015 hield dr. Jan van den Broek, oud-gemeentearchivaris van Groningen, een lezing in buurtcentrum de Kleihorn over ‘Beijum, wijk op de grens’. Hij behandelde daarin de geschiedenis van de landontginning van Innersdijk, het door Wolddijk en Zuidwending bedijkte gebied waarin o.a. Beijum, Zuidwolde en Bedum liggen. Hij ging ook in op de geografische en bestuurlijke indeling en op de waterstaatkundige ontwikkeling. Zo behandelde hij in detail in op de Beijumer Zuidwending, die nu als een modern kanaal van west naar oost dwars door de wijk loopt, maar die in de Middeleeuwen een onderdeel was van de oude grens tussen het noordelijkste puntje van Drenthe en Friesland en tussen de bisdommen Utrecht en Münster. 

Jan van den Broek heeft zijn lezing, de eerste in een reeks die wordt georganiseerd door de Historische Werkgroep Beijum, uitgewerkt tot een artikel op zijn website: http://www.vanlauwerstoteems.nl/beijum.html