Stichting

Historische

Werkgroep Beijum
Binnenkort

Zoeken

Van buurtschap tot 40-jarige dorpse stadswijk met eigen karakter

Borg van Beijum

Afbeelding:
Borg van Beijum
(16e eeuw-18e eeuw).

'Beijum te Zuytwolde in de ommelanden'.
De borg stond op de plek van de huidige woonboerderij Beijumerweg 15 (vlakbij Zuidwolde).

 

 

Dorps gebleven met heel eigen stijl

Vanaf 1977 is gebouwd aan een 'dorps' Beijum, een wijk opgebouwd uit woonerven tussen veel groen en water. In 1978 werd de eerste heerd opgeleverd (Fossemaheerd). Op 29 mei 1978 vond de officiële sleuteluitreiking plaats aan de eerste bewoners door toenmalig wethouder Max van den Berg. Collega-wethouder Jacques Wallage, later burgemeester van Groningen, hield een toespraak. De woonerven kregen de namen van 'heerden', boerderijen op het Groningse platteland. Beijum kent een veelvormige architectuur: bij de bouw is de wijk ingedeeld in dertien deelplannen, waarbinnen telkens vier architecten de gelegenheid kregen een eigen ‘buurtje’ te maken. In 2018 kunnen we spreken van een volwassen stadswijk van 13.000 inwoners met een dorps karakter en in diverse opzichten een eigen stijl.

 > Lees meer